andsports.com > Pelota vasca

Pelota vasca

La pelota vasca (en euskera: pilota) es un deporte tradicional vasco practicado principalmente en la zona norte de España, más exactamente en el País Vasco, Navarra y La Rioja y, actualmente en...
Para más información véase la página sobre Pelota vasca en Wikipedia
 

Pelota vasca en tu zona

EL CLUB VASCONIA DE PILOTA

El Club Vasconia és el club degà de la pilota catalana i es va constituïr per donar acollida tant als catalans afeccionats al joc del frontó com a... (en Barcelona)